Trang chủ
Chuyên Đề Học Tập Ngữ Văn 11 - Chân Trời Sáng Tạo
Chuyên Đề Học Tập Ngữ Văn 11 - Chân Trời Sáng Tạo

Chuyên Đề Học Tập Ngữ Văn 11 - Chân Trời Sáng Tạo

Tác giả : Nguyễn Thành Thi

Số trang : 87

Lượt xem : 125

Lượt tải : 6

Lượt đọc : 29

Kích thước : 9.39 MB

Đăng lúc : 1 tháng trước

Thể loại :

Lớp 11 Giáo dục

Đọc trên điện thoại

Đọc Chuyên Đề Học Tập Ngữ Văn 11 - Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại

Lời nói đầu

Bạn thân mến!

Trên tay bạn là cuốn Chuyên đề học tập Ngữ văn 11.

Ở lớp 10, bạn đã được học ba chuyên đề học tập Ngữ văn. Các chuyên đề hẳn đã giúp bạn bước đầu biết cách nghiên cứu, trình bày về một vấn đề văn học dân gian; giới thiệu, phân tích một tập thơ, một tập truyện ngắn hay một tiểu thuyết; sân khấu hoá một tác phẩm văn học. Lên lớp 11, bạn sẽ tiếp tục tập nghiên cứu một số vấn đề ngữ văn, đồng thời rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe theo yêu cầu của các chuyên đề học tập. Đó là các chuyên đề:

1. Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học trung đại Việt Nam
2. Tìm hiểu ngôn ngữ trong đời sống xã hội hiện đại
3. Đọc, viết và giới thiệu về một tác giả văn học

Các chuyên đề này được soạn theo phương châm thiết thực, gắn tri thức, kĩ năng với thực hành; kết hợp củng cố, hệ thống hoá kiến thức cơ bản với các hoạt động vận dụng, nhằm tạo ra các sản phẩm cụ thể. Theo đó, hoàn thành chuyên đề 1, chuyên đề 3, bạn sẽ bước đầu biết nghiên cứu và viết được một báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn học trung đại hay giới thiệu sự nghiệp văn học và phong cách nghệ thuật của một tác giả. Hoàn thành chuyên đề 2, bạn có thêm những tri thức, kĩ năng để nhận biết và đánh giá về bản chất xã hội của ngôn ngữ; các yếu tố mới của ngôn ngữ trong đời sống xã hội đương đại, đồng thời biết vận dụng các yếu tố đó trong giao tiếp phù hợp, hiệu quả hơn.

Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị với cuốn sách này!

NHÓM TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách

Có thể bạn sẽ thích