Chuyên Đề Học Tập Tin Học 11 Khoa Học Máy Tính - Cánh Diều

Thể loại: Lớp 11 ;Giáo dục
Tác giả : Hồ Sĩ Đàm
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 18.17 MB
  • Số trang : 74
  • Đăng lúc : 4 tháng trước
  • Số lượt tải : 35
  • Số lượt xem : 245
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Chuyên Đề Học Tập Tin Học 11 Khoa Học Máy Tính - Cánh Diều trên điện thoại
LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Quyển sách Chuyên đề học tập Tin học 11 – Khoa học máy tính sẽ hướng dẫn các em thực hành một số chiến lược thiết kế thuật toán cơ bản. Thông qua đó, giúp các em phát triển tư duy máy tính, năng lực giải quyết vấn đề. Cụm chuyên đề với 35 tiết học gồm ba chuyên đề: Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật đệ quy, Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật chia để trị và Thực hành thiết kế thuật toán theo kĩ thuật duyệt. Trong mỗi chuyên đề, việc thực hành, hoàn thiện sản phẩm đều được chú trọng. Ở cuối Chuyên đề 3, các em được làm việc theo nhóm trong Dự án học tập: Xây dựng chương trình sử dụng kĩ thuật duyệt, dự án này sẽ giúp các em khám phá, chủ động tìm hiểu xây dựng chương trình giải quyết các bài toán gần gũi, thú vị sử dụng kĩ thuật duyệt.

Các hoạt động: Khởi động; Hoạt động kiến tạo kiến thức, kĩ năng; Luyện tập, Vận dụng và Câu hỏi tự kiểm tra trong quyển sách này được thiết kế kĩ lưỡng và logic. Các chuyên đề góp phần giúp các em có nhiều cơ hội hình thành và phát triển năng lực tin học. Các nội dung thực hành giúp các em rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, khả năng khám phá, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Chúc các em hoàn thành tốt các nội dung học tập và tìm được nhiều điều thú vị trong quyển sách này.

Các tác giả

Thuộc bộ sách