Chuyên Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Phần 1: Hình Học
Chuyên Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Phần 1: Hình Học

Chuyên Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Phần 1: Hình Học

Tác giả : Trần Trung Chính

  • Số trang : 119
  • Lượt xem : 80
  • Lượt tải: 5
  • Đã đọc : 19
  • Kích thước : 3.4 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Chuyên Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Phần 1: Hình Học

Trong các cuốn sách luyện thi vào lớp 10 không thể không nói đến bộ ba cuốn "Đại số, Phân Số và Hình học"của tác giả Trần Trung Chính. Trong đó cuốn "Chuyên Đề Luyện Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Phần 1: Hình Học" sẽ giúp cho các bạn học sinh lớp 9 có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn và hệ thống kiến thức học tập chuẩn bị cho thi tuyển sinh vào lớp 10.

Danh sách bình luận

Brand Slider