Trang chủ
Chuyên đề Quản trị dự án
Chuyên đề Quản trị dự án

Chuyên đề Quản trị dự án

Tác giả : Nguyễn Quốc Duy

Số trang : 111

Lượt xem : 867

Lượt tải : 160

Lượt đọc : 149

Kích thước : 1.27 MB

Đăng lúc : 9 tháng trước

Thể loại :

Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình Kinh Tế – Quản Lý

Đọc trên điện thoại

Đọc Chuyên đề Quản trị dự án trên điện thoại

Chương 1 : Tổng quan về quản trị dự án
Chương 2 : Xác định và lựa chọn dự án
Chương 3 : Quản lý tổng thể dự án
Chương 4 : Cơ cấu tổ chức dự án
Chương 5 : Quản lý phạm vi dự án
Chương 6 : Quản lý tiến độ dự án
Chương 7 : Quản lý chi phí dự án

Có thể bạn sẽ thích