Chuyên đề Quản trị dự án

Tác giả : Nguyễn Quốc Duy
  • Lượt đọc : 188
  • Kích thước : 1.27 MB
  • Số trang : 111
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 163
  • Số lượt xem : 1.304
  • Đọc trên điện thoại :
Chương 1 : Tổng quan về quản trị dự án
Chương 2 : Xác định và lựa chọn dự án
Chương 3 : Quản lý tổng thể dự án
Chương 4 : Cơ cấu tổ chức dự án
Chương 5 : Quản lý phạm vi dự án
Chương 6 : Quản lý tiến độ dự án
Chương 7 : Quản lý chi phí dự án