Cơ học - Tập 1: Tĩnh học và động học

Tác giả : Đỗ Sanh
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 31.98 MB
  • Số trang : 187
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 108
  • Số lượt xem : 1.170
  • Đọc trên điện thoại :
Dưới sự chỉ đạo của Vụ Đại học và Sau đại học và Hội đồng giảng dạy môn Cơ học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một tập thể tác giả của các trường đại học đã biên soạn giáo trình Cơ học nhằm phục vụ chương trình cải cách giáo dục của Bộ cho các trường đại học kĩ thuật.
Giáo trình Cơ học gồm bốn phần và được in thành ba tập.
Tập một: Gồm hai phần Tĩnh học và Động học.
Tập hai: Phần Động lực học.
Tập ba: Phần Cơ học và môi trường liên tục.
Biên soạn tập một là các đồng chí Đỗ Sanh (chương 1, chương 2 phần Tĩnh học và chịu trách nhiệm chủ biên), Nguyễn Văn Đình (chương 3, chương 4 phần Tĩnh học), Nguyễn Văn Khang (phần Động học).
Sau mỗi phần đều có các câu hỏi ôn tập. Đó cũng chính là nội dung kiểm tra kết quả thu nhận của sinh viên.
Giáo trình đã được đưa ra lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các xêmina giảng dạy Cơ học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Cơ học Việt Nam phối hợp tổ chức.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả các đồng chí đã đóng góp vào việc hoàn thiện tập giáo trình. Đặc biệt chúng tôi xin cám ơn Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo, Giáo sư – Phạm Huyền, Giáo sư – Nguyễn Thúc An, Phó Giáo sư Phan Nguyên Di đã đọc bản thảo và góp nhiều ý kiến quý báu.
Chúng tôi cũng xin cám ơn Vụ Đại học và Sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã viết lời giới thiệu cho cuốn sách.