Cơ hội chỉ đến với người có chuẩn bị

Tác giả : Dữ Tư
  • Lượt đọc : 256
  • Kích thước : 1.30 MB
  • Số trang : 186
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 381
  • Số lượt xem : 1.907
  • Đọc trên điện thoại :
Cuộc sống luôn biến động vật đổi sao dời, thành công của một con người cuối cùng thì do đâu mà có được. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, thành công của một người có quan hệ rất lớn đến thực lực của chính họ. Song chúng ta cũng thấy vai trò không hề nhỏ của cơ hội đối với sự thành công của họ.
Đi suốt chiều dài lịch sử trong và ngoài nước, từ cổ đến kim, thành công của rất nhiều người không tách rời cơ hội. Sở dĩ Hàn Tín có thể trở thành danh tướng một thời, ngoài khả năng thiện chiến, đánh đông dẹp bắc ra, điều quan trọng cốt lõi là ông ta được Tiêu Hà thừa nhận và được Lưu Bang trọng dụng; Gia Cát Lượng tiếng thơm lưu truyền muôn thuở, ngoài tài hoa của chính bản thân ông ta ra, điều quan trọng hơn cả là ông ta được Lưu Bang giúp Cơ hội tuy được đánh giá quan trọng như vậy, song cũng có người lại cho rằng, thực lực còn quan trọng hơn cơ hội. Vì nếu một người không có thực lực, nếu có cơ hội thì cũng khó lòng nắm chắc được cơ hội. Câu này rất đúng, song thử nghĩ: vì sao có người đầy tài hoa, năng lực xuất chúng, nhưng lại chỉ sống quanh quần bên nghèo đói, khó khăn? Nhưng có người chỉ thuộc loại bình thường song lại sống rất sung sướng đầy đủ? Nguyên nhân chỉ vì người trước không có cơ hội, còn người sau lại gặp thời.
Napoleon đã từng nói: "Tài năng siêu việt, nếu không có cơ hội thì cũng mất đi giá trị của nó." Rõ ràng, trong cuộc sống thực tế, có rất nhiều người vì thiếu cơ hội mà sống tầm thường vô tích sự, chẳng có tài cán gì. Cơ hội thường khó nhìn thấy được, nó đòi hỏi mỗi chúng ta phải nhận biết, tìm tòi nó. Cơ hội có thể gặp song không thể cầu, nó đòi hỏi chúng ta phải sáng tạo cơ hội, cơ hội cũng dễ dàng mất đi, nó đòi hỏi chúng ta phải kịp thời nắm bắt. Vậy thì phải làm thế nào mới có thể phát hiện được cơ hội, sáng tạo cơ hội, nắm chắc cơ hội để có thể bước trên con đường thành công?
Nếu bạn muốn có được những gợi ý liên quan thì còn ngại gì mà bạn không đọc cuốn sách này.