Cơ sở hóa học gỗ và xenluloza - Tập 1

Tác giả : Hồ Sĩ Tráng
  • Lượt đọc : 208
  • Kích thước : 10.97 MB
  • Số trang : 584
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 56
  • Số lượt xem : 1.199
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn “Cơ sở hóa học gỗ và xenluloza” chủ yếu đề cập tới các hợp phần (cấu tử) của gỗ, với tư cách là nguyên liệu đầu cho Công nghệ Hữu cơ . Cao phân tử - Xenluloza Giấy và Vật liệu xơ sợi.
Cuốn sách này gồm hai tập.
Trong tập 1, sau khi giới thiệu nguyên liệu thực vật, tác giả trình bày những vấn đề cơ bản về cacbohydrat, tiếp đó đi sâu nghiên cứu xenluloza, một loại polyme phổ biến trong tự nhiên.
Cấu tạo phân tử, hình thái cấu trúc, hóa lý dung dịch, phản ứng hóa học và quá trình tổng hợp các dẫn xuất ete, este, copolyme ghép... của xenluloza được trình bày thành các chương mục riêng.
Trong tập 2, tác giả đề cập tới các thành phần phi xenluloza, như hemixenluloza, lignin, chất trích ly.
Quá trình phân hủy các cấu tử phi xenluloza – nhất là lignin khi nấu và tẩy trắng bột xenluloza được giải thích bằng các cơ chế phản ứng theo phương pháp luận của hóa học hữu cơ.
Công nghệ sinh học đã mở ra một thời kỳ mới trong sản xuất bột xenluloza. Chủ đề hấp dẫn này được giới thiệu trong một chương riêng.
“Cơ sở hóa học gỗ và xenluloza” là thành quả đúc kết tài liệu – nghiên cứu – giảng dạy – hoạt động thực tiễn của tác giả tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trên lĩnh vực Hữu cơ - Hóa dầu – Cao phân tử – Xenluloza Giấy – Vật liệu sợi.
Hy vọng hai tập sách này giúp ích cho sinh viên đại học, sau đại học, cao đẳng và cán bộ kỹ thuật hoạt động ở mọi miền đất nước.
Xin chân thành cảm ơn về sự hỗ trợ của các đồng nghiệp.