Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất
Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất

Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất

Tác giả : Nguyễn Lê Ninh

  • Số trang : 244
  • Lượt xem : 413
  • Lượt tải: 82
  • Đã đọc : 105
  • Kích thước : 43.97 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Cơ sở lý thuyết tính toán công trình chịu động đất

Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên gây thiệt hại nhất về tính mạng con người của cải vật chất xã hội. Mỗi năm trên thế giới trung bình có khoảng 10.000 người chết nó động đất thiệt hại kinh tế hằng năm cho động đất gây ra hàng ngàn tỷ đô la và thường chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng sản phẩm quốc dân ở những nước phải chịu thiệt hại này.
Cuốn sách được viết trên cơ sở các bài giảng ở bậc đại học và sau đại học muốn động lực học và tính toán kháng chấn công trình
Đối tượng của cuốn sách này Nga học viên cao học ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp những người làm công tác nghiên cứu giảng dạy trong lĩnh vực xây dựng. Các sinh viên ngành xây dựng công trình cũng có thể tham khảo khi làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa

Danh sách bình luận

Brand Slider