Cờ tướng căn bản khai cuộc
Cờ tướng căn bản khai cuộc

Cờ tướng căn bản khai cuộc

Tác giả : Kim Tường

  • Số trang : 276
  • Lượt xem : 236
  • Lượt tải: 24
  • Đã đọc : 58
  • Kích thước : 29.81 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Cờ tướng căn bản khai cuộc

Sách bao gồm 10 chương, mỗi chương có nhiều cuộc như :
Tiên nhân chỉ lộ đối tốt đê pháo
Phi Tượng cuộc
Ngũ thất pháo trực hoành xa đối bình phong mã
...

Danh sách bình luận

Brand Slider