Cùng Học Tin Học Quyển 3 – Lớp 5

Thể loại: Lớp 5 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 1.025
  • Kích thước : 5.62 MB
  • Số trang : 144
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 613
  • Số lượt xem : 3.852
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Cùng Học Tin Học Quyển 3 – Lớp 5 trên điện thoại
Cuốn sách "Cùng Học Tin Học Quyển 3 - Lớp 5" nằm trong bộ sách tin học dành cho học sinh tiểu học của Bộ giáo dục & Đào tạo. Sách được biên soạn để giúp các em tiếp cận với thế giới công nghệ thông tin.

Cuốn sách gồm các bài học sau:

Bài 1: Khám phá máy tính
Bài 2: Em tập vẽ
Bài 3: Học và chơi cùng máy tính
Bài 4: Em học gõ 10 ngón
Bài 5: Em tập soạn thảo
Bài 6: Thế giới logo của em
Bài 7: Em học nhạc.

Thuộc bộ sách