Trang chủ
Cuộc đại tạo Hồng Quang - 1970 & Tương lai Hậu Thế & Cẩm nang thư Đức mẹ Diêu Trì
Cuộc đại tạo Hồng Quang - 1970 & Tương lai Hậu Thế & Cẩm nang thư Đức mẹ Diêu Trì

Cuộc đại tạo Hồng Quang - 1970 & Tương lai Hậu Thế & Cẩm nang thư Đức mẹ Diêu Trì

Tác giả : Chưa rõ

Số trang : 188

Lượt xem : 897

Lượt tải : 74

Lượt đọc : 172

Kích thước : 1.11 MB

Đăng lúc : 11 tháng trước

Thể loại :

Tôn Giáo – Tâm Linh Tôn Giáo – Tâm Linh

Đọc trên điện thoại

Đọc Cuộc đại tạo Hồng Quang - 1970 & Tương lai Hậu Thế & Cẩm nang thư Đức mẹ Diêu Trì trên điện thoại

AI SẼ THẮNG?
Cơ Tạo Hóa Tuần Hườn Chuyển Biến
Lý Âm Dương Diễn Tiến Khắp Nơi
Vật Người Chung Luật Đầy Vơi
Mất Còn, Sống Chết, Luân Hồi Hóa Sanh
Để Lập Lại Công Trình Kiến Trúc
Hạ Ngươn Này Đến Lúc An Bầy
Phật Trời Tiên Thánh Ra Tài
Thượng, Trung, Hạ, Cõi Đổi Thay Lọc Lừa
Ngày Phán Xét Chẳng Thừa Chẳng Thiếu
Hội Long Hoa Định Liệu Vị Ngôi
Ai Ai Cũng Có Sổ Rồi
Khó Mà Lọt Được Lưới Trời Mênh Mông
Hỡi Sanh Chúng Chim Lồng Cá Chậu
Kỳ Ba Này Rớt Đậu Mới Tường
Làm Sao Thoát Cảnh Vô Thường
Phong Thần Đại Hội Diễn Tuồng Đặng Xem
Tham Vật Chất Càng Thêm Mê Muội
Quên Mất Đường Trở Lại Quê Xưa
Bao Nhiêu Tội Lỗi Chẳng Chừa
Bao Nhiêu Danh Lợi Chưa Vừa Lòng Tham
Các Tôn Giáo Là Đàng Hướng Thiện
Ít Có Ai Tự Nguyện Bước Vào
Nhiều Người Mượn Đó Làm Cao
Tiến Thân Lập Nghiệp Chớ Nào TU Tâm
Bị Ảnh Hưởng Thời Gian Chi Phối
Lại Bọn Tà Phá Rối Lâu Đời
Cho Nên Chánh Pháp Lu Mờ
Bí Truyền Vi Diệu Hiện Giờ Còn Đâu
Bày Sắc Tướng Hữu Thần Mê Hoặc
Dụng Âm Thinh Hướng Lạc Niềm Tin
...

Có thể bạn sẽ thích