Cuộc sống khó khăn của thứ nữ
Cuộc sống khó khăn của thứ nữ

Cuộc sống khó khăn của thứ nữ

Tác giả : Nhân Sinh Giang Nguyệt

  • Số trang : 411
  • Lượt xem : 81
  • Lượt tải: 0
  • Đã đọc : 15
  • Kích thước : 1.67 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Cuộc sống khó khăn của thứ nữ

Không phải là con trưởng, không phải là con dòng chính càng không phải là đứa con út được cưng chiều, bên trên có đích mẫu khuôn mặt hiền từ nhưng lòng dạ độc ác, bên dưới còn có ấu đệ gào khóc đòi ăn thời khắc cần che chở, còn có bao nhiêu tỷ muội tốt minh tranh ám đấu.
Một thiếu nữ của thế giới hiện đại, vì cứu người mà xuyên đến triều đại không biết tên, trở thành thứ nữ sau cánh cửa đại viện thâm sâu, che chở ấu đệ cùng nhược mẫu trôi qua cuộc sống khó khăn...

Danh sách bình luận

Brand Slider