Đại Nam Liệt Truyện Tập 1
Đại Nam Liệt Truyện Tập 1

Đại Nam Liệt Truyện Tập 1

Tác giả : Quốc Sử Quán

  • Số trang : 56
  • Lượt xem : 809
  • Lượt tải: 136
  • Đã đọc : 211
  • Kích thước : 455.88 Kb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Đại Nam Liệt Truyện Tập 1

Đại Nam liệt truyện là một bộ sách có quy mô khá đồ sộ trong kho tàng thư tịch cổ viết bằng chữ Hán của Việt Nam, do cơ quan làm sử chính thức của nhà Nguyễn là Quốc sử quán biên soạn vào giữa thế kỷ XIX.

Đại Nam liệt truyện gồm 87 cuốn, 2000 trang bản thảo, chia làm hai phần chính: Tiền biên và Chính biên, ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích , công trạng các công thần , liệt nữ, danh tăng … và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập quốc".

Bộ sách đã được các nhà dịch thuật nghiên cứu sắp xếp tại làm 4 tập:

Tập 1: Tiền biên: Từ cuốn đầu tiên cuốn 6.

Tập 2: Chính biên (Sơ tập): Từ cuốn đầu đến cuốn 33.

Tập 3: Chính biên (Nhị tập): Từ cuốn đầu đến cuốn 25.

Tập 4: Chính biên (Nhị tập): Từ cuốn 26 đến cuốn 46.

Danh sách bình luận

Brand Slider