Danh nhân thế giới ÊĐiXơn

Kể về những phiêu lưu kỳ thú của nhà phát minh Thomas Edison trình bày dưới dạng truyện tranh màu, Giúp các bé có được kỹ năng đọc và tư duy rất tốt

  • Tác giả: Han Kiên
  • Số trang: 162
  • Lượt xem: 491
  • Lượt tải: 127
  • Đã đọc: 218
  • Kích thước: 34.96 Mb