Đau thương đến chết- Phần 1: Vạn Kiếp

Tác giả : Quỷ Cổ Nữ
  • Lượt đọc : 517
  • Kích thước : 1.34 MB
  • Số trang : 396
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 119
  • Số lượt xem : 1.790
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Đau thương đến chết- Phần 1: Vạn Kiếp trên điện thoại
Đọc tiếp Đau thương đến chết - Phần 2: Luân hồi
Hấp dẫn từ đầu tới cuối bởi sự kỳ bí với những vụ án mạng, “Đau thương đến chết” của tác giả Quỷ Cổ Nữ một lần nữa lại khuấy động văn học Trung Quốc sau tác phẩm “Kỳ án ánh trăng” năm 2004.