Dinh Dưỡng Hợp Lý Và Sức Khỏe
Dinh Dưỡng Hợp Lý Và Sức Khỏe

Dinh Dưỡng Hợp Lý Và Sức Khỏe

Tác giả : Hà Huy Khôi – Từ Giấy

  • Số trang : 405
  • Lượt xem : 389
  • Lượt tải: 120
  • Đã đọc : 119
  • Kích thước : 24.87 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Dinh Dưỡng Hợp Lý Và Sức Khỏe

Cuốn sách “Dinh Dưỡng Hợp Lý Và Sức Khỏe” nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu các vấn đề dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe cho mình và cho cộng đồng ngày càng nhiều. Nhằm đáp ứng một phần nào đó đòi hỏi đó, Viện Dinh dưõng biên soạn cuốn này đề cập các vấn đề dinh dưỡng y học một cách hệ thống từ nhu cầu dinh dưỡng đến vệ sinh ăn uống, dinh dưỡng cho các đối tượng lao động và lứa tuổi, chế độ ăn uốhg trong một sô’ bệnh mạn tính. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này có thể làm tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh, sinh viên đang dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng vể dinh dưỡng học.

Danh sách bình luận

Brand Slider