Đồng Chí Lê Quang Đạo Với Cách Mạng Việt Nam Và Quê Hương Bắc Ninh
Đồng Chí Lê Quang Đạo Với Cách Mạng Việt Nam Và Quê Hương Bắc Ninh

Đồng Chí Lê Quang Đạo Với Cách Mạng Việt Nam Và Quê Hương Bắc Ninh

Tác giả : Nhiều Tác Giả

  • Số trang : 500
  • Lượt xem : 217
  • Lượt tải: 39
  • Đã đọc : 48
  • Kích thước : 7.61 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Đồng Chí Lê Quang Đạo Với Cách Mạng Việt Nam Và Quê Hương Bắc Ninh

Kỷ yếu tập hợp 47 bài viết, tham luận của các nhà lãnh đạo, nhà khoa học trong cả nước tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh”, tập trung làm sáng tỏ cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp và cống hiến của đồng chí đối với cách mạng và quê hương. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, sáng ngời của thế hệ cha anh cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Danh sách bình luận

Brand Slider