Động vật khổng lồ ở biển

Tác giả : Sưu tầm
  • Lượt đọc : 165
  • Kích thước : 10.34 MB
  • Số trang : 24
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 65
  • Số lượt xem : 722
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Động vật khổng lồ ở biển trên điện thoại
SỐNG DƯỚI NƯỚC.
Tuy cùng ở dưới nước nhung cá và thủ không sống giống nhau. Mỗi loài tự thích nghi với môi trường này.
Thở
Nước nghèo oxy hơn không khi. Động vật biến phải thực hiện nhiều cử động hô hấp hơn so với động vật trên cạn để thu được oxy. Cả thở bằng mang. Mang lấy oxy hòa tan trong nước. Còn thủ biến không thể thở dưới nước. Chúng phải ngoi lên mặt nước để hit không khí bằng phổi.
Di chuyển
Các vật nhẹ cần hơn ở dưới nước so với ở trên cạn. Do đó bộ xương của các động vật biển không phải mang đỡ cơ thể như các động vật trên cạn. Vì vậy xương kém phát triển hơn. Các chi được biến đổi thành vậy để đẩy cơ thể ở dưới nước.
...