Đợt Tuyệt Chủng Thứ Sáu
Đợt Tuyệt Chủng Thứ Sáu

Đợt Tuyệt Chủng Thứ Sáu

Tác giả : Elizabeth Kolbert

  • Số trang : 346
  • Lượt xem : 455
  • Lượt tải: 131
  • Đã đọc : 190
  • Kích thước : 2.39 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Đợt Tuyệt Chủng Thứ Sáu

Một cuốn sách nên đọc, để hiểu được những tác động do con người gây ra đối với hành tinh này.
Có những hành động của mỗi người tuy có thể chúng ta không nhận thức được sẽ gây tác động thế nào tói Trái Đất và các loài sinh vật sống trên ngôi nhà này, nhưng thật ra tích tụ lại thì gây ra những tác động rất lớn.
Có lẽ bước đầu tiên thiết thực là từng người cần phải được tăng sự nhận thức về các ảnh hưởng của mỗi tác động nhỏ của mình lên phần còn lại thế giới.

Danh sách bình luận

Brand Slider