English 8 Practice

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Lê Thị Diễm Tú
  • Lượt đọc : 213
  • Kích thước : 84.19 MB
  • Số trang : 161
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 111
  • Số lượt xem : 1.799
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách English 8 Practice của tác giả Lê Thị Diễm Tú giúp các em có điều kiện thực hiện việc tự kiểm tra trình độ tiếng anh của mình, sách được biên soạn theo tinh thần đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh, bám sát giáo khoa lớp 8 do bộ giáo dục Đào tạo phát hành, các bài tập được bố trí từ dễ đến khó. Mỗi Unit ở sách đều có lượng bài tập từ (1 đến 10 bài tập) nhằm khảo sát,đánh giá các kỹ năng mà học sinh cần đạt được.