English 8 Workbook 1

Thể loại: Lớp 8 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Bảo Trang
  • Lượt đọc : 335
  • Kích thước : 49.75 MB
  • Số trang : 159
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 79
  • Số lượt xem : 1.917
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách English 8 Workbook 1 của tác giả Nguyễn Bảo Trang được xem là cuốn tài liệu hay và quý, nhằm giúp các em học sinh hệ thống các kiến thức đã học, cũng như giúp các thầy cô giáo có tài liệu để tham khảo. Bộ sách này là công sức phối hợp của các thầy cô giáo đang giảng dạy trong và ngoài nước thực hiện.