English in focus: Level A

Tác giả : Diana Green
  • Lượt đọc : 279
  • Kích thước : 10.13 MB
  • Số trang : 147
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 91
  • Số lượt xem : 1.066
  • Đọc trên điện thoại :
ENGLISH IN FOCUS là bộ sách luyện năng lực sử dụng tiếng Anh, viết cho người Việt Nam học tiếng Anh. Bộ sách gồm ba quyển, bắt đầu từ trình độ sơ đảng (elementary level) và nhằm đưa người học lên tới trình độ cao (low advanced level): Level A Level B Level C.
Bộ sách này được viết trên cơ sở quan tâm đến những yếu tố đặc thù của người Việt học tiếng Anh, của xã hội và văn hóa Việt Nam, và của tình huống Việt Nam. Chúng tôi quan niệm rằng đại đa số người Việt học tiếng Anh cần phải biết sử dụng tiếng Anh để giới thiệu với nước ngoài về con người và đất nước Việt Nam.
Mỗi bài học của bộ sách đều bao gồm những loại hình bài tập rèn luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phần giới thiệu các tình huống giao tiếp ở Việt Nam cũng như ở Anh và nước ngoài.
Với chức năng hỗ trợ người học phát huy vai trò trung tâm của mình, phần tiếng Việt chủ yếu giúp người học hiểu được nhiệm vụ của mình phải làm đối với từng bài tập. Những bài đọc hiểu không được dịch ra tiếng Việt mà chỉ thêm phần chú thích ngôn ngữ, giúp người học vượt qua những chỗ khó của bài, ví dụ từ ít dùng đến, nhóm từ thành ngữ, mẫu câu khó hoặc những yếu tố văn hóa làm cho bài đọc khó hiểu đối với người Việt.
Các câu hỏi, các loại bài tập (activities) như điền vào chỗ trống, định nghĩa từ, xếp lại trật tự câu, .v.v... không được dịch ra tiếng Việt, vì trong nhiều trường hợp, dịch là làm hộ bài. Đối với các bài tập, chúng tôi cũng không "dịch" mà hướng dẫn làm bài tập (instruction) bằng cả hai thứ tiếng. Như vậy người học vừa hiểu rõ nhiệm vụ vừa tiếp cận được với loại "chỉ dẫn" bằng tiếng Anh để sử dụng sau này như khi sử dụng quyển C, khi làm các loại bài thì và kiểm tra.
Riêng đối với quyển bài tập (workbook) của các trình độ A và B, chúng tôi chỉ thêm phần hướng dẫn làm bài tập bằng tiếng Việt bên cạnh tiếng Anh. Đến quyển C sẽ chỉ còn lại hướng dẫn bằng tiếng Anh mà thôi. Cũng trong các sách bài tập (workbooks) các bài (units) 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 và 40 không được in lại vì bản thân những bài đó là bài tập (ôn thi) và đã được in trong sách học viên (students' books). Vì thế các bạn sẽ thấy trong sách bài tập trống những bài đó. Tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ nguyên trật tự số bài theo sách học viên để tránh gây lúng túng cho người học.
Phần ngữ pháp là phần quan trọng đối với người học ở ngoài môi trường bản ngữ được viết bằng tiếng Việt ở hai quyển trình độ A và B. Phần này trong quyển C chỉ được trình bày bằng tiếng Anh. Phần này giúp cho người học hiểu rõ những quy tắc ngữ pháp, làm cơ sở cho việc rèn luyện kỹ năng.
Một trong những khó khăn lớn nhất của người Việt khi học tiếng Anh là phát âm: trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu. Phần này, cũng như phần ngữ pháp. được giải thích bằng tiếng Việt ở quyển A và B, bằng tiếng Anh ở quyển C.
Với phương thức phối hợp giữa hai thứ tiếng với tư cách hỗ trợ sự hiểu chứ không phải "dịch", chúng tôi hy vọng giúp người học sử dụng từ điển, phát huy khả năng phán đoán, suy luận của mình để đẩy nhanh quy trình luyện tiếng.
Xin chúc các bạn học thành công.
Nguyễn Quốc Hùng, M.A.