Giải Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh
  • Lượt đọc : 275
  • Kích thước : 27.75 MB
  • Số trang : 247
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 70
  • Số lượt xem : 928
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giải Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao trên điện thoại
Mục đích của cuốn sách Giải Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao là giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo, giúp phụ huynh có thêm tài liệu để kiểm tra kết quả học tập của các em, đồng thời giúp các em học tập tốt hơn, kiểm tra được phần bài làm của mình đã chính xác hay chưa.