Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao

Thể loại: Lớp 12 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Văn Lộc
  • Lượt đọc : 244
  • Kích thước : 24.72 MB
  • Số trang : 153
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 97
  • Số lượt xem : 1.326
  • Đọc trên điện thoại :
Mục đích của cuốn sách Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao là giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo, giúp phụ huynh có thêm tài liệu để kiểm tra kết quả học tập của các em, đồng thời giúp các em học tập tốt hơn, kiểm tra được phần bài làm của mình đã chính xác hay chưa.