Giải phẫu chức năng hệ vận động và hệ thần kinh

Sách Giải phẫu chức năng hệ vận động và hệ thần kinh được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II - Bộ Y tế trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.
Sách Giải phẫu chức năng hệ vận động và hệ thần kinh đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy học chuyên ngành Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng của Bộ Y tế thẩm định năm 2010. Bộ Y tê quyết định ban hành làm tài liệu dạy học chính thức của Ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ ba đến năm năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Trong cuốn sách này, chúng tôi chỉ đề cập những phần quan trọng nhất, những gì liên quan đến sự vận động của con người. Môn học này là cơ sỏ để học tập các kỹ thuật lượng giá chức năng như thử sức mạnh cơ, đo tầm vận động khớp, phân tích dáng đi v.v... Đối vối phần giải phẫu chức nâng hệ thần kinh, chúng tôi chỉ đề cập những kiến thức cơ bản nhất vì hệ thần kinh là một trong những chương khó, không những về mặt sinh lý học mà còn cả về mặt giải phẫu học. Ngoài ra, chúng tôi có chú thích bằng tiếng nước ngoài một số từ chuyên môn, nhằm giúp cho sinh viên có thê tham khảo thêm sách ngoại ngữ.

  • Tác giả: Lê Quang Khanh
  • Số trang: 206
  • Lượt xem: 283
  • Lượt tải: 78
  • Đã đọc: 61
  • Kích thước: 21.97 Mb