Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Pháp

Cuốn sách "Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Pháp" do Lương Thị Mai – Trần Thị Yến biên dịch nhằm cung cấp cho các em học sinh một cách đầy đủ, rõ ràng về các chủ đề ngữ pháp của tiếng Pháp.