Giải tích - Giáo trình lý thuyết và bài tập có hướng dẫn - Tập 2

Tác giả : Nguyễn Xuân Liêm
  • Lượt đọc : 221
  • Kích thước : 5.01 MB
  • Số trang : 519
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 92
  • Số lượt xem : 1.302
  • Đọc trên điện thoại :
Giải tích Toán học có một địa vị quan trọng đặc biệt trong chương trình Toán cao cấp của các khoa tự nhiên các trường đại học sư phạm, đại học tổng hợp và các trường đại học ki thuật... Đó là một môn học khó. Người học luôn gặp những tình huống thay đổi, những giả thiết phức tạp, sự đan xen các cấu trúc toán học. Hơn nữa chương trình Giải tích lại dài và nặng, sinh viên thường phải làm việc với môn học này trong ba học kì. Không ít người đã tỏ ra lúng túng, càng về sau các kiến thức bị dồn nén càng trở nên rối và khó hiểu. Ôn tập, hệ thống các kiến thức đã học một cách đều đặn sẽ giúp bạn học tiếp các phần sau của chương trình dễ hơn, nhanh hơn và chắc hơn. Nhằm giảm bớt khó khăn cho người học, chúng tôi đã cố gắng đề cập đến các khái niệm mới một cách tự nhiên, trình bày các vấn đề một cách mạch lạc, sáng sủa và tận dụng mọi cơ hội làm rõ tính trực quan của các vấn đề dược xét.