Giải trí khoa học

Tác giả : Trần Thế Vỹ
  • Lượt đọc : 647
  • Kích thước : 1.12 MB
  • Số trang : 40
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 437
  • Số lượt xem : 2.708
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục:
Xác suất - Những cạm bẫy bất ngờ - Cạm bẫy của các Đấng Tối Cao
Xác suất - Những cạm bẫy bất ngờ - Cạm bẫy cho những người tính toán
Xác suất - Những cạm bẫy bất ngờ - Cạm Bẫy cho những ai Đam Mê Cờ Bạc