Giáo Dục Vì Một Thế Giới Mới
Giáo Dục Vì Một Thế Giới Mới

Giáo Dục Vì Một Thế Giới Mới

Tác giả : Maria Montessori

  • Số trang : 169
  • Lượt xem : 381
  • Lượt tải: 100
  • Đã đọc : 106
  • Kích thước : 3.42 Mb
  • Đọc trên điện thoại :
  • Thư viện PDF Apple Store

Giáo Dục Vì Một Thế Giới Mới

Bác sĩ Maria Montessori đề cao các năng lực to lớn của trẻ thơ hầu giúp cho người làm công tác giáo dục có một ý thức và tầm nhìn mới về vai trò của mình. Các nghiên cứu bởi các nhà khoa học và các nhà tâm lý học về đời sống tâm lý của trẻ ngay từ khi mới sinh ra đã dẫn đến kết luận rằng hai năm đầu tiên trong đời là thời gian quan trọng nhất. Bác sĩ Montessori cho rằng "giáo dục không phải là cái gì mà người thầy đã trao truyền cho; giáo dục là một quá trình tự nhiên tiến hành tự phát bởi cá thể con người, và được tiếp thu không phải bằng cách nghe lời giảng dạy mà bằng sự thí nghiệm lên môi trường". Bà khẳng định rằng "nếu muốn thay đổi các tục lệ và tập quán của một quốc gia, hay mong ước củng cố mạnh mẽ hơn những đặc điểm của một dân tộc, chúng ta phải lấy đứa trẻ làm công cụ", bằng cách "giúp đứa trẻ tự làm cho chính mình, tự có ý muốn của chính mình, tự suy nghĩ cho chính mình; đấy là nghệ thuật của những ai ước ao phục vụ cho tinh thần".

Quyển Giáo Dục Vì Một Thế Giới Mới bao gồm các nội dung:

Chương 1: Lời mở đầu

Chương 2: Khám phá và phát triển hệ thống Montessori

Chương 3: Các thời kì và bản chất của trí tuệ thấm hút

Chương 4: Phôi học

Chương 5: Thuyết hành vi

Chương 6: Giáo dục từ khi sinh ra

Chương 7: Bí mật về ngôn ngữ

Chương 8: Vận động và vai trò của nó trong giáo dục

Chương 9: Hành động bắt chước và các chu kì hoạt động

Chương 10: Trẻ ba tuổi

Chương 11: Các phương pháp biến chuyển do quan sát

Chương 12: Lo ngại về kỉ luật

Chương 13: Phẩm chất thiết yếu ở một người thầy Montessori

Danh sách bình luận

Brand Slider