Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính

Tác giả : Nguyễn Vũ Sơn
  • Lượt đọc : 125
  • Kích thước : 3.57 MB
  • Số trang : 138
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 100
  • Số lượt xem : 591
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính trên điện thoại
Sự kết hợp của máy tính với các hệ thống truyền thông đã tạo ra sự chuyển biến có tính cách mạng trong vấn đề tổ chức, khai thác và sử dụng các hệ thống máy tính. Mô hình tập trung dựa trên các hệ thống máy tính lớn với phương thức khai thác theo "lô" đã được thay thế bằng một mô hình tổ chức sử dụng mới, trong đó các máy tính đơn lẻ được kết nổi lại đê cùng thực hiện công việc. Như vậy một môi trường làm việc với nhiều người sử dụng độc lập đã hình thành, cho phép năng cao hiệu quả khai thác tài nguyên chung từ những vị trí địa lý khác nhau. Tất cả mọi người đều muốn thì có thê tìm kiếm thông tin bất ỉuận ở đâu, hoặc chia sẻ thông tin, hoặc quản lý thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn. Mạng máy tính ngày nay đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu triển khai và ứng dụng cốt lẽi của công nghệ thông tin bao gồm rất nhiều vấn đề từ kiến trúc đến thiết kế, cài đặt các mô hình ứng dụng.

Trong cuốn sách đã trình bày các khái niệm cơ bản về mạng máy tính theo quan điểm kiến trúc phăn tầng đã được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) sử dụng. Đồng thời củng đề cập đến thiết kế, tổ chức mạng và một sô'ứng dụng đơn giản. Vì đề cập đến lĩnh vực kỹ thuật hiện đại và đang phát triển, nên cuôh sách khó tránh khỏi sai sột nhất định. Tác giả xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, bạn đọc gần xa.
Cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần tái bản sau được hoàn chỉnh hơn