Trang chủ
Giáo trình cảm biến
Giáo trình cảm biến

Giáo trình cảm biến

Tác giả : Nguyễn Hữu Cường

Số trang : 87

Lượt xem : 99

Lượt tải : 11

Lượt đọc : 16

Kích thước : 4.10 MB

Đăng lúc : 1 tuần trước

Thể loại :

Khoa Học – Kỹ Thuật Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình cảm biến trên điện thoại

Chương 1: Định nghĩa và các đặc trưng của cảm biến
Chương 2: Các hiệu ứng vật lý ứng dụng trong cảm biến
Chương 3: Cảm biến nhiệt độ
Chương 4: Cảm biến quang
Chương 5: Một số ứng dụng và các dạng cảm biến khác

Có thể bạn sẽ thích