Giáo trình chính trị

Tác giả : Lê Thế Lạng
  • Lượt đọc : 130
  • Kích thước : 6.51 MB
  • Số trang : 248
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 54
  • Số lượt xem : 558
  • Đọc trên điện thoại :
Tiếp tục đổi mới việc dạy và học môn Chính trị ở các trường trung học chuyên nghiệp (THCN), Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức xuất bản Giáo trình chính trị dùng trong các trường THCN hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.
Xuất bản lần này do chính nhóm tác giả sửa chữa, bổ sung dựa trên Nghị quyết Đại hội IX và các nghị quyết trung ương sau đó; đồng thời dựa trên ý kiến đề xuất, góp ý sau 4 năm thực hiện của giáo viên chính trị trong đợt tập huấn hệ 2004 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Thanh Hoá và Thành phố Hồ Chí Minh.
Cấu trúc chương trình và khối lượng nội dung cuốn sách sau sửa chữa không thay đổi nhiều. Cấp độ kiến thức khoa học của sách là tiếp nối chương trình Giáo dục công dân ở cấp Trung học phổ thông và chuẩn bị để người học tiếp thu kiến thức Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở bậc Đại học. Những vấn đề quan trọng của cuốn sách là các quan điểm và đường lối chủ trương hiện hành của Đảng được chọn lọc và cố gắng trình bày dễ hiểu. Vì vậy, khi sử dụng sách này, người đọc cần biết kết luận của các hội nghị Trung ương sau đó và kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi văn kiện Đại hội X được công bố. Việc cập nhật đường lối, chủ trương của Đảng và những thành tựu mới của khoa học là yêu cầu hàng đầu trong giáo dục tư tưởng, chính trị nên giáo viên phải linh hoạt để đảm bảo các kiến thức cơ bản và tiên tiến.
Mặc dù quá trình biên soạn và xuất bản đã có nhiều cố gắng, song khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy, rất mong nhận được sự góp ý chân thành của bạn đọc để lần tái bản sau được tốt hơn. Thư góp ý xin gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.
Xin chân thành cảm ơn !
Tháng 3 năm 2005
VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Sách liên quan