Giáo trình công nghệ trồng trọt

Tác giả : Đào Duy Cầu
  • Lượt đọc : 8
  • Kích thước : 18.74 MB
  • Số trang : 160
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 71
  • Số lượt xem : 785
  • Đọc trên điện thoại :
Như chúng ta đã biết trong tất cả các mối quan hệ giữa môi trường và phát triển biểu hiện ở mối quan hệ giữa con người với tự nhiên luôn diễn ra phức tạp, nó là tổng hoà những quan hệ tự nhiên với lợi ích của con người. Con người sử dụng, khai thác tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí, động thực vật và nhiều tài nguyên khác.
Việc khai thác và sử dụng nguồn vật chất trong nông nghiệp hợp lý là cơ sở để thực hiện sự phát triển và phát triển bền vững của xã hội loài người.
Thực hiện chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng giáo trình theo hướng phù hợp với thực tiễn Việt Nam - cơ bản - hiện đại, khoa Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản tập Giáo trình công nghệ trồng trọt.
Giáo trình biên soạn trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm sản xuất và tham khảo tài liệu, ý kiến của các chuyên gia và các đơn vị sản xuất kinh doanh nông nghiệp trong, ngoài nước.
Giáo trình gồm 7 chương do Tiến sỹ Đào Duy Cầu chủ biên và tập thể cán bộ giảng dạy môn Kỹ thuật Nông nghiệp cùng tham gia biên soạn