Giáo trình Dung sai lắp ghép

Môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật là môn học cơ sở của nghành cơ khí chế tạo máy, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo trong quá trình thiết kế, chế tạo, sữa chữa, bảo trì trang thiết bị máy móc trong các nghành công nghiệp.

  • Tác giả: Nguyễn Dần
  • Số trang: 113
  • Lượt xem: 27
  • Lượt tải: 0
  • Đã đọc: 19
  • Kích thước: 16.54 Mb