Giáo trình Hệ điều hành mạng Linux

Tác giả : Chưa rõ
  • Lượt đọc : 218
  • Kích thước : 4.15 MB
  • Số trang : 221
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 104
  • Số lượt xem : 830
  • Đọc trên điện thoại :
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UNIX/ LINUX
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG FILE TRONG LINUX
CHƯƠNG 3: THAO TÁC TRÊN HỆ THỐNG FILE CỦA UNIX
CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH TRONG LINUX
CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG LINUX