Giáo trình kiểm toán căn bản

Tác giả : Trần Đình Tuấn
  • Lượt đọc : 12
  • Kích thước : 48.95 MB
  • Số trang : 209
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 87
  • Số lượt xem : 2.644
  • Đọc trên điện thoại :
Trong những năm gần đây, hệ thống kế toán và kiểm toán ở nước ta ngày càng phát triển và hoàn thiện để đáp ứng với nhu cầu của nền kinh tế thị trường và sự hội nhập của Việt Nam với nền kinh tế thế giới. Để đáp ứng kịp thời sự thay đổi về hệ thống kế toán, kiểm toán và sự thay đổi nền kinh tế của nước nhà, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về tài liệu phục vụ học tập cho người học chuyên ngành kế toán, khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh đã biên soạn cuốn giáo trình “Kiểm toán căn bản”. Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã cập nhật các các quy định, các chuẩn mực mới nhất về kế toán và kiểm toán, tham khảo, học hỏi nhiều tài liệu của các tác giả khác để giáo trình có một nội dung khoa học, phù hợp cả về lý luận và thực tiễn.
Giáo trình Kiểm toán căn bản do TS. Trần Đình Tuấn và TS. Đỗ Thị Thuý Phương đồng chủ biên và tham gia biên soạn gồm những giảng viên sau :
1. TS. Trần Đình Tuấn, Trưởng khoa Kế toán, chủ biên và trực tiếp biên soạn chương 5.
2. TS. Đỗ Thị Thuý Phương - Phó trưởng khoa Kế toán, trưởng bộ môn kiểm toán - Đồng chủ biên, biên soạn chương 1.
3. ThS. Vũ Thị Loan, Phó bộ môn kiểm toán, biên soạn chương 2.
4. ThS. Nguyễn Thị Kim Anh, giảng viên bộ môn kiểm toán, biên soạn chương 3.
5. ThS. Ngô Thuý Hà, giảng viên bộ môn kiểm toán, biên soạn chương 4.
6. TS. Nguyễn Phương Thảo, giảng viên bộ môn kiểm toán, biên soạn chương 6.
Trong quá trình biên soạn giáo trình này, chúng tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, xong đây là lần biên soạn đầu tiên nên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tập thể tác giả rất mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng nghiệp, của bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.
Tập thể tác giả