Giáo trình kiểm toán nội bộ

  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 46.48 MB
  • Số trang : 205
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 81
  • Số lượt xem : 848
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Giáo trình kiểm toán nội bộ trên điện thoại
Hoạt động trong nền kinh tế thị trường với nhiều biển động như hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro. Việc nhận biết và có những phản ứng kịp thời, hợp lý với các rủi ro ấy là điều kiện sống còn của doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ đóng vai trò như một công cụ kiểm soát quan trọng giúp cho doanh nghiệp có thể nhận biết và quản trị rủi ro một cách hiệu quả.
Trong chương trình đào tạo ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Kiểm toán nội bộ là một học phần bắt buộc. Hiện nay, tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn học này còn thiếu, và chưa đồng bộ. Nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập học phần này, tập thể Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kế toán đã tổ chức biên soạn giáo trình Kiểm toán nội bộ.
Tham gia biên soạn giáo trình gồm có:
1.PGS.TS. Đỗ Thị Thuý Phương - Phó trưởng Khoa Kế toán - Chủ biên, biên soạn chương 1.
2. ThS. Phan Thái Hà - Bộ môn Kiểm toán, biên soạn chương 2.
3. ThS. Nguyễn Thị Tuân - Bộ môn Kiểm toán, biên soạn chương 3.
4. ThS. Nguyễn Thị Kim Anh - Bộ môn Kiểm toán - Đồng chủ biên, biên soạn chương 4.