Trang chủ
Giáo trình kiểm toán nội bộ
Giáo trình kiểm toán nội bộ

Giáo trình kiểm toán nội bộ

Tác giả : Đỗ Thị Thuý Phương

Số trang : 205

Lượt xem : 113

Lượt tải : 14

Lượt đọc : 2

Kích thước : 46.48 MB

Đăng lúc : 1 tuần trước

Thể loại :

Tài Chính – Chứng Khoán Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình

Tải xuống (46.48 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình kiểm toán nội bộ trên điện thoại

Hoạt động trong nền kinh tế thị trường với nhiều biển động như hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro. Việc nhận biết và có những phản ứng kịp thời, hợp lý với các rủi ro ấy là điều kiện sống còn của doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ đóng vai trò như một công cụ kiểm soát quan trọng giúp cho doanh nghiệp có thể nhận biết và quản trị rủi ro một cách hiệu quả.
Trong chương trình đào tạo ngành Kế toán của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Kiểm toán nội bộ là một học phần bắt buộc. Hiện nay, tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn học này còn thiếu, và chưa đồng bộ. Nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập học phần này, tập thể Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kế toán đã tổ chức biên soạn giáo trình Kiểm toán nội bộ.
Tham gia biên soạn giáo trình gồm có:
1.PGS.TS. Đỗ Thị Thuý Phương - Phó trưởng Khoa Kế toán - Chủ biên, biên soạn chương 1.
2. ThS. Phan Thái Hà - Bộ môn Kiểm toán, biên soạn chương 2.
3. ThS. Nguyễn Thị Tuân - Bộ môn Kiểm toán, biên soạn chương 3.
4. ThS. Nguyễn Thị Kim Anh - Bộ môn Kiểm toán - Đồng chủ biên, biên soạn chương 4.

Có thể bạn sẽ thích