Giáo trình kinh tế phát triển - Dương Quỳnh Phương

  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 15.23 MB
  • Số trang : 145
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 55
  • Số lượt xem : 822
  • Đọc trên điện thoại :
Kinh tế phát triển là một học phần có tính khoa học liên ngành, mới được bổ sung vào chương trình đào tạo ngành học Sư phạm Địa lí nhằm mục tiêu đổi mới chương trình đào tạo. Việc biên soạn Giáo trình “Kinh tế phát triển” được thực hiện với mong muốn có một giáo trình cơ bản đề cập đến vấn đề kinh tế phát triển phù hợp với ngành học Địa lí, phục vụ cho công tác đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành học khác có liên quan.
Trong quá trình biên soạn và xuất bản giáo trình này, nhóm tác giả đã sử dụng nguồn thông tin tư liệu từ các công trình nghiên cứu của tác giả: Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), Lê Thu Hoa, Nguyễn Tiến Dũng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Nguyễn Văn Huân (Viện Kinh tế Việt Nam), Ngô Doãn Vịnh (Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thị Kim Dung (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) và một số tác giả khác. Tác giả cũng nhận được sự giúp đỡ, góp ý về chuyên môn của các cơ quan, đồng nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn tất cả sự giúp đỡ nhiệt tình và hiệu quả đó.
Mặc dù giáo trình được biên soạn công phu, nhưng là tài liệu được sử dụng cho đào tạo chuyên ngành hẹp, nguồn thông tin tư liệu có tính liên ngành, do vậy không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được những ý kiến góp ý của độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn.