Giáo trình kinh tế thương mại

Tác giả : Trần Thuý Lan
  • Lượt đọc : 440
  • Kích thước : 7.01 MB
  • Số trang : 240
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 212
  • Số lượt xem : 2.176
  • Đọc trên điện thoại :
Giáo trình kinh tế thương mại nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành thương mại những kiến thức cơ bản về kinh tế thương mại nói chung và kinh tế thương mại trong doanh nghiệp nói riêng là hết sức cần thiết và cấp bách, giúp cho sinh viên hiểu được những vấn đề kinh tế đang diễn ra trong hoạt động thương mại - dịch vụ ở nước ta, cũng như các chính sách thương mại của nước ta.

Giáo trình giúp cho tập thể giáo viên bộ môn Kinh tế thương mại biên soạn với sự tham gia của Thạc sĩ Trần Thúy Lan (chủ biên), Thạc sĩ Bùi Thuỳ Nhi, Cử nhân: Đinh Thị Thư, Nguyễn Đình Quang, Lê Thanh Hương, Mai Kim Loan.

Giáo trình kinh tế thương mại là giáo trình chính cho sinh viên chuyên ngành kinh tế thương mại - dịch vụ và là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên các chuyên ngành khác của các trường trung học kinh tế cũng như các nhà quản lý doanh nghiệp.