Giáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài

Tác giả : Đỗ Văn Quyền
  • Lượt đọc : 0
  • Kích thước : 25.64 MB
  • Số trang : 328
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 27
  • Số lượt xem : 411
  • Đọc trên điện thoại :
Trong những năm qua, ngành viễn thông đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài với nhiều bước ngoặt cả trong phát triển công nghệ và dịch vụ. Mỗi một dịch vụ viễn thông được cung cấp đều dựa trên các kỹ thuật truyền dẫn và chuyển mạch cụ thể. Kỹ thuật chuyển mạch thường kết hợp với các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ khác trong một cấu trúc thiết bị hoặc hệ thống các thiết bị hoàn chỉnh như kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật truyền dẫn, báo hiệu,... Nhìn chung, mỗi trung tâm chuyển mạch là một hệ thống hoàn chỉnh, rất phức tạp và là sự kết hợp của nhiều lĩnh vực kỹ thuật mà trong đó kỹ thuật chuyển mạch là nền tảng.
“Giáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài” được biên soạn với mục đích giúp cho người đọc nắm bắt được các kỹ thuật chuyển mạch đã và đang được sử dụng ở các tổng đài trong mạng viễn thông.
Nội dung của giáo trình được chia làm 8 chương :
Chương 1: Tổng quan về mạng viễn thông.
Chương 2: Khái quát hệ thống chuyển mạch số.
Chương 3: Kỹ thuật chuyển mạch số.
Chương 4: Hệ thống báo hiệu số 7.
Chương 5: Kỹ thuật chuyển mạch gói.
Chương 6: Chuyển mạch ATM.
Chương 7: Chuyển mạch nhãn đa giao thức.
Chương 8: Chuyển mạch mềm.
Giáo trình này được biên soạn với mục đích làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Điện tử viễn thông tại Khoa Công nghệ thông tin Đại học Thái Nguyên. Bên cạnh đó, nó cũng là một tài liệu tham khảo có ích cho những bạn đọc khác quan tâm.