Giáo trình kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép

Tác giả : Trịnh Duy Đỗ
  • Lượt đọc : 137
  • Kích thước : 8.23 MB
  • Số trang : 205
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 109
  • Số lượt xem : 1.607
  • Đọc trên điện thoại :
Với tính chất là tài liệu học tập dùng trong trường trung học ngành cơ khí nông nghiệp nên nội dung giáo trình chỉ hạn chế trong những vấn đề chủ yếu cần thiết nhất. Giáo trình cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho những người làm công việc thiết kế và chế tạo máy.

Nội dung giáo trình “Kỹ thuật đo lường và dung sai lắp ghép” nghiên cứu về độ chính xác và việc lắp ghép các chi tiết máy, đồng thời giới thiệu kết cấu các dụng cụ và những phương pháp đo lường dùng để kiểm tra các chi tiết máy. Mục đích của môn học nhằm giúp học sinh hiểu được các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép, cách sử dụng hệ thống TCVN trong lĩnh vực cơ khí, kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo thông dụng... để ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa máy. Cụ thể là hiểu được những khái niệm cơ bản về dung sai, thành thạo cách tính dung sai, sử dụng các bảng chuẩn và ứng dụng dung sai trong các mối ghép thông dụng. Sử dụng thành thạo các dụng cụ do thông thường như thước cặp, panme ... Nội dung môn học gồm 3 chương:

Chương 1. Kỹ thuật đo lường

Chương 2. Những khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép Chương 3. Dung sai lắp ghép của các mối ghép thông dụng

Trong khi biên soạn, chúng tôi đã thực hiện phương châm "Khoa học . hiện đại - thực tiễn - kế thừa” nhưng chắc chắn không khỏi có những thiếu sót cần bổ sung. Chúng tôi tha thiết mong được sự góp ý chân thành của độc giả và các bạn đồng nghiệp để chỉnh lý, bổ sung cho tài liệu hoàn chỉnh và chất lượng ngày càng cao.