Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

Tác giả : Chu Khắc Huy
  • Lượt đọc : 263
  • Kích thước : 21.87 MB
  • Số trang : 233
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 219
  • Số lượt xem : 1.870
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung giáo trình gồm có 8 chương:

Chương 1: Khái quát chung về vi xử lý.
Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính.
Chương 3: Bộ vi xử lý 8088 và các bộ vi xử lý tiên tiến.
Chương 4: Lập trình hợp ngữ với bộ vi xử lý 8088.
Chương 5: Bộ nhớ.
Chương 6: Ghép nối vì xử lý với thiết bị ngoại vi.
Chương 7: Các mạch ghép nối phụ trợ khác.
Chương 8: Vi điều khiển.