Trang chủ
Giáo trình kỹ thuật vi xử lý
Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

Tác giả : Chu Khắc Huy

Số trang : 231

Lượt xem : 937

Lượt tải : 177

Lượt đọc : 203

Kích thước : 4.33 MB

Đăng lúc : 6 tháng trước

Thể loại :

Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình Công Nghệ Thông Tin

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình kỹ thuật vi xử lý trên điện thoại

Nội dung giáo trình gồm có 8 chương:

Chương 1: Khái quát chung về vi xử lý.
Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính.
Chương 3: Bộ vi xử lý 8088 và các bộ vi xử lý tiên tiến.
Chương 4: Lập trình hợp ngữ với bộ vi xử lý 8088.
Chương 5: Bộ nhớ.
Chương 6: Ghép nối vì xử lý với thiết bị ngoại vi.
Chương 7: Các mạch ghép nối phụ trợ khác.
Chương 8: Vi điều khiển.

Có thể bạn sẽ thích