Trang chủ
Giáo trình mã độc
Giáo trình mã độc

Giáo trình mã độc

Tác giả : Sưu tầm

Số trang : 201

Lượt xem : 1.431

Lượt tải : 493

Lượt đọc : 431

Kích thước : 5.65 MB

Đăng lúc : 3 tháng trước

Thể loại :

Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình Công Nghệ Thông Tin

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình mã độc trên điện thoại

Ngày nay công nghệ thông tin, mạng Internet ngày càng phát triển. Khi nhu cầu của việc sử dụng Internet của con người ngày càng tăng thì cũng là lúc những nguy cơ mất an toàn thông tin xuất hiện càng nhiều, nổi bật là các nguy cơ từ mã độc. Mã độc xuất hiện bất kỳ ở đâu trên môi trường của các thiết bị điện tử như các đĩa mềm, thiết bị ngoại vi USB, máy tính đến môi trường Internet trong các website, trong các tin nhắn, trong hòm thư điện tử của người dùng, trong các phần mềm miễn phí....Mã độc đã lây lan vào một máy tính hoặc hệ thống mạng sẽ gây những thiệt hại khó lường. Hiện nay càng ngày càng nhiều loại mã độc xuất hiện ở các thể hiện khác nhau, chạy trên nhiều môi trường khác nhau như Windows, Linux, MacOS, Android, IOS... Giáo trình Mã độc sẽ giúp sinh viên có những kiến thức cơ bản về mã độc, những hoạt động, những cách thức để nhận dạng, phân tích xử lý mã độc, giảm thiểu thiệt hại cho các hệ thống máy tính. Giáo trình gồm những chương như sau:

Chương 1. Tổng quan về mã độc
Nội dung trình bày các dạng mã độc, nguy cơ, các phương pháp phát hiện và phòng chống mã độc.

Chương 2. Cơ chế hoạt động của mã độc Nội dung trình bày các định dạng phổ biến của mã độc, cơ chế hoạt động của mã độc.
Chương 3. Cơ bản về phân tích mã độc
Nội dung trình bày các kiến thức cơ bản về phân tích mã độc, quy trình phân tích.

Chương 4. Các kỹ thuật phân tích tĩnh
Nội dung trình bày kỹ thuật phân tích tĩnh ứng dụng vào việc phân tích mã độc.

Chương 5. Các kỹ thuật phân tích động
Nội dung trình bày kỹ thuật phân tích động ứng dụng vào việc phân tích mã độc.

Có thể bạn sẽ thích