Trang chủ
Giáo trình marketing căn bản
Giáo trình marketing căn bản

Giáo trình marketing căn bản

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền

Số trang : 105

Lượt xem : 2.446

Lượt tải : 462

Lượt đọc : 605

Kích thước : 2.92 MB

Đăng lúc : 9 tháng trước

Thể loại :

Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình Marketing – Bán Hàng

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình marketing căn bản trên điện thoại

Mục tiêu

- Hiểu khái niệm Marketing.

Nhận biết đối tượng nghiên cứu của Marketing. Phân tích được chức năng và vai trò của Marketing,

- Trình bày được 2 nội dung nghiên cứu của Marketing.

- Phân tích được khái niệm và vai trò của Marketing trong các bài tập tình huống

Có thể bạn sẽ thích