Trang chủ
Giáo trình máy điện
Giáo trình máy điện

Giáo trình máy điện

Tác giả : Đặng Văn Đào

Số trang : 180

Lượt xem : 112

Lượt tải : 9

Lượt đọc : 19

Kích thước : 11.25 MB

Đăng lúc : 1 tuần trước

Thể loại :

Khoa Học – Kỹ Thuật Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình máy điện trên điện thoại

Giáo trình Máy điện được biên soạn đề cương do vụ THCN – DN, Bộ Giáo dục & Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ lô gíc chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình cũng chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn.

Khi biên soạn giáo trình, chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng gắn những nội dung lí thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tính thực tiễn cao.

Nội dung của giáo trình được biên soạn với dung lượng 60 tiết, gồm :

Khái niệm chung về máy điện

Chương 1. Máy biến áp

Chương 2.Máy điện không đồng bộ

Chương 3. Máy điện đồng bộ

Chương 4. Máy điện một chiều

Chương 5. Dây quấn máy điện

Chương 6. Các chế độ làm việc và các dạng khác của máy điện không đồng bộ.

Trong quá trình sử dụng, tùy theo yêu cầu cụ thể có thể điều chỉnh số tiết trong mỗi chương. Trong giáo trình, chúng tôi không đề ra nội dung thực tập của từng chương, vì trang thiết bị phục vụ cho thực tập của các trường không đồng nhất. Vì vậy, căn cứ vào trang thiết bị đã có của từng trường và khả năng tổ chức cho học sinh thực tập ở các xí nghiệp bên ngoài mà trường xây dựng thời lượng và nội dung thực tập cụ thể – Thời lượng thực tập tối thiểu nói chung cũng không ít hơn thời lượng học lí thuyết của mỗi môn.

Có thể bạn sẽ thích