Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp

Tác giả : Nguyễn Trọng Cơ
  • Lượt đọc : 11
  • Kích thước : 41.05 MB
  • Số trang : 360
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 225
  • Số lượt xem : 1.582
  • Đọc trên điện thoại :
Sự chuyển minh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu, rộng vào kinh tế thế giới, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang tác động toàn diện và sâu sắc đến mọi mặt của nền kinh tế mỗi nước, đòi hỏi những nghiên cứu đánh giá về rủi ro và nguy cơ phá sản doanh nghiệp cần được nghiên cứu đầy đủ hơn. Công cuộc tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, tăng cường giám sát và công khai tài chính của các doanh nghiệp ở Việt Nam đang được chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt từ Chính phủ. Thực tiễn đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về trang bị các kiến thức phân tích tài chính doanh nghiệp hiện đại nhằm tiếp cận tốt hơn những thay đổi của chính sách, cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp, phục vụ tốt hơn việc cập nhật kiến thức của độc giả và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp, đánh giá đúng đắn các hoạt động tài chính và hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp.
Tập thể lãnh đạo và giảng viên của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp được sự đồng ý của Hội đồng Khoa học, Ban Quản lý Khoa học của Học viện Tài chính thực hiện tái bản lần thứ 1 giáo trình “Phân tích Tài chính doanh nghiệp - Dùng cho chuyên ngành: Thuế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh” nhằm đáp ứng tốt hơn cho công tác đào tạo các chuyên ngành Thuế, Hải quan, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Tài chính quốc tế, Marketing, Kinh tế... của Học viện Tài chính và đóng góp những nội dung phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế tài chính cho quá trình quản lý, đầu tư và điều hành vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước.
Giáo trình do PGS, TS, NGƯT. Nguyễn Trọng Cơ và PGS, TS. Nghiêm Thị Thả làm chủ biên đã được xuất bản năm 2010, giáo trình đã được sử dụng rộng rãi trong quản lý kinh tế doanh nghiệp, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên các lớp không chuyên ngành của Học viện Tài chính cũng như sinh viên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, ngân hàng trong cả nước. Trong lần tái bản này tập thể tác giả đã tập trung chỉnh sửa, bổ sung các nội dung theo mục tiêu, chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ của Học viện Tài chính và tiếp cận tốt hơn với những đòi hỏi từ thực tiễn học tập, nghiên cứu khoa học của các hệ đào tạo cho các chuyên ngành vĩ mô tại Học viện Tài chính cũng như các cơ sở đào tạo đại học trong cả nước, giáo trình cũng đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quản lý tài chính doanh nghiệp cho các CEO, CFO trong bối cảnh hiện nay.
Tham gia chỉnh sửa, bổ sung nội dung giáo trình cho lần tái bản này là tập thể giảng viên của Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp gồm: PGS, TS, NGƯT. Nguyễn Trọng Cơ và PGS, TS. Nghiêm Thị Thà là đồng chủ biên; TS. Phạm Thị Quyền; TS. Nguyễn Thị Thanh; TS. Hồ Thị Thu Hương; TS. Trần Đức Trung; ThS, NCS. Hoàng Thị Thu Hưởng; ThS, NCS. Đào Thị Hồng Nhung; ThS. Nguyễn Trường Phương; CN. Bạch Thị Thu Hường.
Mặc dù tập thể tác giả đã cố gắng chỉnh sửa, bổ sung những nội dung cốt lõi và có tính thiết thực nhất với yêu cầu và đòi hỏi về nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp phục vụ việc cung cấp thông tin cho công tác quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của các cơ quan quản lý kinh tế vĩ mô cũng như lãnh đạo các cấp của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự vận động nhanh của nền kinh tế và những thay đổi khôn lường của môi trường kinh doanh nên không thể tránh khỏi những thiết sót. Tập thể tác giả chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học và bạn đọc để giáo trinh ngày càng hoàn thiện hơn.