Trang chủ
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Tác giả : Phạm Minh Tuấn

Số trang : 114

Lượt xem : 1.204

Lượt tải : 211

Lượt đọc : 195

Kích thước : 2.98 MB

Đăng lúc : 6 tháng trước

Thể loại :

Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình Công Nghệ Thông Tin

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý trên điện thoại

Nội dung của cuốn sách được chia làm 4 chương, cuối mỗi chương đều có bài tập lí thuyết cũng như thực hành.

Chương I. Một số khái niệm cơ bản về hệ thống

Chương 2. Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án

Chương 3. Phân tích hệ thống

Chương 4. Thiết kế hệ thống

Có thể bạn sẽ thích