Trang chủ
Giáo trình Quan hệ công chúng
Giáo trình Quan hệ công chúng

Giáo trình Quan hệ công chúng

Tác giả : Ngô Minh Cách

Số trang : 358

Lượt xem : 428

Lượt tải : 57

Lượt đọc : 1

Kích thước : 49.00 MB

Đăng lúc : 2 tháng trước

Thể loại :

Kinh Tế – Quản Lý Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình

Tải xuống (49.00 MB)

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình Quan hệ công chúng trên điện thoại

"Giáo trình Quan hệ công chúng" do Thạc sĩ, GVC Ngô Minh Cách Trưởng bộ môn Marketing và Tiến sĩ Đào Thị Minh Thanh - phó Trưởng bộ môn đồng chủ biên. Trong đó: Thạc sĩ, GVC Ngô Minh Cách trực tiếp viết chương 1, chương 2, chương 3, chương 6 và chương 7. Tiến sĩ Đào Thị Minh Thanh viết chương 4. Tham gia viết giáo trình còn có ThS Nguyễn Thị Nhung viết chương 5.
“Giáo trình Quan hệ công chúng" được kết cấu thành 7 chương tập trung vào những khối kiến thức đảm bảo tính logic và khoa học phù hợp với thời lượng dành cho môn học:
- Chương 1: Những hiểu biết căn bản về Quan hệ công chúng
- Chương 2: Hoạch định chiến lược PR của tổ chức
- Chương 3: Quan hệ PR nội bộ
- Chương 4: Quan hệ báo chí
- Chương 5: Tổ chức sự kiện
- Chương 6: Quản trị khủng hoảng
- Chương 7: Quan hệ cộng đồng
Đây là những kiến thức nền tảng quý báu giúp cho việc học tập và nghiên cứu khoa học quan hệ công chúng không chỉ của sinh viên của Học viện Tài chính, mà còn là của tất cả các sinh viên ở nhiều trường đại học. Giáo trình cũng còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà nhà nghiên cứu, hoạch định chiến lược và triển khai các chương trình PR trên thực tế.

Có thể bạn sẽ thích