Trang chủ
Giáo trình quản lý nhà nước về đất đai
Giáo trình quản lý nhà nước về đất đai

Giáo trình quản lý nhà nước về đất đai

Tác giả : Nguyễn Khắc Thái Sơn

Số trang : 200

Lượt xem : 562

Lượt tải : 74

Lượt đọc : 150

Kích thước : 1.44 MB

Đăng lúc : 3 tháng trước

Thể loại :

Tài Liệu Học Tập – Giáo Trình Thư Viện Pháp Luật

Đọc trên điện thoại

Đọc Giáo trình quản lý nhà nước về đất đai trên điện thoại

Quản lý là chức năng của bộ máy nhà nước. Tất cả các ngành, các lĩnh vực đều cần phải thực hiện chức năng này. Phần lớn sinh viên ngành quản lý đất đai sau khi ra trường là làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Để làm tốt công tác này, khi học trong trường, sinh viên cần phải biết bộ máy ngành quản lý đất đai và nắm chắc các nội dung quản lý nhà nước về đất đai. Vì vậy, "Quản lý nhà nước về đất đai " là môn học cốt lõi bắt buộc của khung chương trình đào tạo kỹ sư ngành quản lý đất đai.
Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên ngành quản lý đất đai của Nhà trường và các cơ sở đào tạo khác những kiến thức cơ bản nhất đối với quản lý nhà nước về đất đai. Bố cục của giáo trình được chia thành 3 chương:
Chương 1. Đại cương về quản lý hành chính nhà nước và quản lý nhà nước về đất đai
Chương 2. Quá trình phát triển của công tác quản lý nhà nước về đất đai ở nước ta
Chương 3. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai.
Tác giả chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, các quý vị ngoài Trường đã đọc và góp ý cho bản thảo của giáo trình.
Tuy đã cố gắng cập nhật những kiên thức mới nhất về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai 2003, về hệ thống cơ quan chuyên môn ngành quản lý đất đai để đáp ứng yêu cầu đào tạo kỹ sư ngành quản lý đất đai hiện nay, song do khả năng có hạn, chắc chắn giáo trình không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sựđóng góp ý kiên của các bạn đồng nghiệp, độc giả và sinh viên.
Xin chân thành cảm ơn!

Có thể bạn sẽ thích