Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm

Tác giả : Nguyễn Văn Định
  • Lượt đọc : 7
  • Kích thước : 67.62 MB
  • Số trang : 471
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 60
  • Số lượt xem : 723
  • Đọc trên điện thoại :
Bảo hiểm thương mại là một hoạt động dịch vụ tài chính ngày càng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân Việt Nam. Đặc biệt, sau khi Luật Kinh doanh bảo hiểm ra đời đã tạo ra hành lang pháp lý ổn định để bảo hiểm thương mại phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
Nhằm phục vụ cho công tác đào tạo cử nhân kinh tế và quản trị kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, Bộ môn Bảo hiểm - Trường Đại học Kinh tế quốc dân tiến hành biên soạn “Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm". Giáo trình này được biên soạn trên cơ sở thực tế quản trị kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam và thế giới. Đây là lần tái bản thứ hai trong bối cảnh nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thị trường bảo hiểm và hoạt động kinh doanh bảo hiểm đã có những thay đổi rõ nét và phải theo đúng những cam kết với WTO. Vì vậy, nội dung và kết cấu của giáo trình đã có những cải tiến đáng kể. Hy vọng lần tái bản này sẽ phục vụ tốt hơn cho công tác đào tạo cử nhân kinh tế bảo hiểm và là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cán bộ hiện đang công tác trong lĩnh vực bảo hiểm.